Vrije wil | contact@vrijewil.nl
www.vrijewil.nl

 

Vrije wil

Volgens mij is een belangrijke reden dat wij hier op aarde zijn om onze individualiteit te ervaren en de daarmee samengaande vrije wil gebruiken.

Helaas is het zo dat in de huidige maatschappij de meeste mensen vanaf hun vroegste jeugd af aan ontmoedigd worden om deze vrije wil te gebruiken! Veel kinderen worden door hun ouders erg restrictief opgevoed. Ook later op basisscholen en in het vervolgonderwijs is het al niet beter. Daarnaast hebben we in Nederland ook nog de alom aanwezige overheid en andere instanties met alle bijbehorende regeltjes.

Het is dan ook geen wonder dat wij zowel individueel als ook in onze relaties nauwelijks toekomen aan het oefenen/gebruiken van onze eigen vrije wil, terwijl dit wel heel belangrijk is voor hoe wij ons voelen en in het leven staan.

Ik maak mensen graag bewust van de mogelijkheid om hun vrije wil daadwerkelijk te gaan gebruiken. Het valt mij daarbij op dat dit in eerste instantie vaak verward wordt met egoïsme, en hoe sterk de neiging kan zijn om te blijven hangen in allerlei afhankelijkheidspatronen. Na enig voorzichtig eerste geëxperimenteer hiermee worden de meeste mensen echter steeds enthousiaster om hiermee verder te gaan! Het verlevendigt zonder uitzondering zowel de privé- als de werkrelaties en leidt vrijwel altijd tot een toegenomen levensvreugde!